Startsida |  Företaget |  Miljö |  Vår ambition |  Våra tjänster |  Lediga tjänster |  Nyheter |  Kontakt

Flash

Välkommen till Örestads Bevakning
Örestads Bevakning har gått in i sitt 5:e decennium som bevakningsföretag och är därmed ett av Sveriges äldsta företag i bevakningsbranschen.
  • Vi åtar oss bevakning av de flesta objekt. Till våra uppdragsgivare hör industrier, butiker, villor, privata bostäder, statliga och kommunala objekt, skolor mm.
  • Vi har personella & tekniska resurser att klara de flest förekommande uppdragen i branschen.
  • Vi är flexibla och har inte bara erfarenheten och kunnandet utan framförallt den kreativitet som krävs för att kunna ge förstklassig bevakningsservice.

    Örestads Bevakning sätter den personliga servicen, flexibiliteten och närheten till kunden i första hand!
Väktare gör återigen avgörande insatser!
  • Från år 2005 har skadegörelse genom brand ökat i Skåne län med cirka 75 % (enligt Brottsförebyggande rådet).  Även vi på Örestads Bevakning har märkt av denna ökning då våra insatser relaterade till dessa brott har ökat.
    Se denna artikel för att läsa om den senaste insatsen gjord av Örestads Bevakning!

    Branden upptäcktes genom att ett brandlarm som är kopplat till Örestads Bevakning utlöste och väktare skickades till platsen omgående. Tid från larm till att väktare var på plats var under en minut.
Hitta till oss!
Certifierat Bevakningsföretag

 

Örestads Bevakning är auktoriserade och certifierade! SBSC logo - certifieradeVårt företag grundades 1966 och är även certifierade genom "Svensk Brand- och säkerhets- certifiering", SSF 1063 "Certifierat Bevakningsföretag"

Läs mer om certifieringen på sbsc.se

______________________________